MathWorks kondigt Release 2017a van MATLAB en Simulink aan

Natick, MA, United States - (9 Mar 2017)

MathWorks heeft vandaag Release 2017a (R2017a) uitgebracht met een scala aan nieuwe mogelijkheden in MATLAB en Simulink waaronder een nieuw product, de Automated Driving System Toolbox, die het ontwerpen, simuleren en testen van ADAS en autonome rijsystemen makkelijker maakt. Tevens kent R2017a updates en bugfixes voor 86 andere producten.

Updates in de MATLAB-productfamilie: 

 • MATLAB
  • Interactieve figuurupdates in de Live Editor, waaronder titel, labels, legenda en andere aantekeningen, alsmede de mogelijkheid om resultaten van live scripts te kopiëren naar andere toepassingen​
  • heatmap-grafiekfuncties voor het visualiseren van data
  • Meer functies voor het werken met lange arrays, waaronder ismember, sort, conv, en voortschrijdende statistische functies
 • Econometrics Toolbox
  • Een bayesiaans lineair-regressiemodel voor het analyseren van de relatie tussen een respons en een verzameling voorspellende variabelen
  • Een vector-autoregressief model voor het analyseren van multivariate tijdreeksen, inclusief exogene voorspellers
 • MATLAB Production Server
  • Een dashboard voor webgebaseerd serverbeheer voor IT-configuratie en -beheer
 • Neural Network Toolbox
  • Deep learning algoritmes voor het trainen van convolutional neural networks (CNN's) voor regressietaken waarbij meerdere GPU's worden gebruikt op pc's, clusters en in de cloud
  • Visualisering van deep learning voor de door een CNN-model geleerde features
  • Functies voor het overbrengen van coëfficiënten van voorgetrainde CNN-modellen (AlexNet, VGG-16 en VGG-19) en modellen van Caffe Model Zoo
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
  • De Regression Learner app voor het trainen van regressiemodellen door middel van supervised machine learning 
  • tall array-algoritmes voor support vector machine- (SVM) en Naive Bayes-classificatie, beslisbomen met bagging en lassoregressie
 • Computer Vision System Toolbox
  • Deep learning voor het detecteren van objecten, met Fast R-CNN en Faster R-CNN
 • Automated Driving System Toolbox
  • Een nieuw product voor het ontwerpen, simuleren en testen van ADAS en autonome rijsystemen

Updates in de Simulink-productfamilie: 

 • Simulink
  • Simulink-projectupgrade voor het eenvoudig updaten van alle bestanden in een project naar de nieuwste release
  • parsim-opdracht voor het direct uitvoeren van meerdere parallelle simulaties 
  • Streamen van grote invoersignalen uit MAT-bestanden zonder de data in het geheugen te laden
  • Verminderde busbedrading voor snelle groepering van signalen in bussen en voor automatische creatie van poorten voor buselementen ter vermindering van het aantal signaallijnen tussen en binnen subsystemen 
  • Automatische aanmaak van poorten voor het toevoegen van ingaande en uitgaande signalen aan blokken tijdens het routeren 
 • Simscape Multibody
  • Runtimeparameters voor het versnellen van simulatietaken en het aanpassen van parameterwaarden van componenten zonder C-code opnieuw te genereren
  • Onshape CAD-import voor het gebruik van cloudgebaseerde CAD-assemblages bij multibody-simulatie 

Updates op het gebied van signaalverwerking en communicatie:

 • Antenna Toolbox
  • De Antenna Designer app voor het interactief kiezen en analyseren van antennes met de gewenste eigenschappen
 • Communications System Toolbox
  • Modellering en simulatie van ruimtelijk gedefinieerde MIMO-kanalen bij multipath en verstrooide propagatie scenarios
 • LTE System Toolbox
  • MATLAB-functies voor de simulatie van nieuwe 3GPP 5G-radiotechnologieën
  • Sidelink Receive-functionaliteit voor het simuleren van directe communicatie via LTE-A ProSe op linkniveau voor toepassingen op het gebied van openbare veiligheid en voertuigcommunicatie
 • WLAN System Toolbox
  • Ondersteuning voor het genereren van golfvormen conform IEEE 802.11ad

Updates op het gebied van codegeneratie: 

 • Embedded Coder
  • Code-integratie voor het hergebruiken van met eerdere releases gegenereerde modelreferentiecode
 • Simulink Coder
  • Dynamische geheugenondersteuning voor simulatie en codegeneratie met MATLAB Function blokken
 • HDL Coder
  • Target onafhankelijke HDL-codegeneratie voor bewerkingen met single-precision floating-points conform de IEEE-norm 
 • HDL Verifier
  • Ondersteuning voor het uitlezen en vastleggen van interne FPGA-signalen om te analyseren in MATLAB of Simulink

Updates op het gebied van verificatie en validatie:

 • Polyspace Bug Finder
  • Codecontrole op MISRA C:2012 Amendment 1 en nieuwe cryptografische routines
 • Simulink Verification and Validation
  • Verbeteringen in kloondetectie voor refactoring van herhalende patronen in bibliotheken en subsystemen
  • DOORS Next Generation-ondersteuning voor het koppelen en traceren van modelelementen naar requirements in DOORS Next Generation
 • Simulink Design Verifier
  • Visualisering van het effect van de timing van toestandsactiviteit op de slicer-markering voor simulaties
 • Simulink Code Inspector
  • Ondersteuning voor lus- en cyclische bewerkingen in MATLAB, Simulink en Stateflow

R2017a is wereldwijd en per direct beschikbaar. Meer informatie, zie R2017a Highlights.

Volg al het nieuws en de nieuwe mogelijkheden in R2017a via @MATLAB op Twitter of like onze MATLAB-pagina op Facebook.

About MathWorks

MathWorks is the leading developer of mathematical computing software. MATLAB, the language of technical computing, is a programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numeric computation. Simulink is a graphical environment for simulation and Model-Based Design for multidomain dynamic and embedded systems. Engineers and scientists worldwide rely on these product families to accelerate the pace of discovery, innovation, and development in automotive, aerospace, electronics, financial services, biotech-pharmaceutical, and other industries. MATLAB and Simulink are also fundamental teaching and research tools in the world's universities and learning institutions. Founded in 1984, MathWorks employs more than 3500 people in 15 countries, with headquarters in Natick, Massachusetts, USA. For additional information, visit mathworks.com.

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.